Hírek

Tájékoztatás a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről a 2024/2025. tanévre vonatkozóan

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI Rendelet 182/A. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatjuk Önöket, hogy az etika óra helyett választható hit– és erkölcstan oktatást intézményünkben a 2024/2025. tanévben a Magyar Katolikus Egyház végzi.

Az egyház helyi képviselője Gálhidi Sándor plébános úr, címe: 8872 Muraszemenye, Rákóczi Ferenc utca 2.

A hitoktatásra jelentkezés módja:

  • A már hitoktatásban résztvevőknek nem kell újra jelentkezniük.

Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az iskola igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével”.

  • Beiratkozáskor, átiratkozáskor a bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személy adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az etika oktatást igényli a gyermeke számára.

Amennyiben a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett bevett egyháznak vagy annak belső egyházi jogi személyének átadja.

A tanuló akár etika, akár hit- és erkölcstan oktatáson vesz részt, az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

Muraszemenye, 2024. március 6.

Bedő Ildikó

igazgató

Tájékoztató plakát

Tavaszi zsongás

Szülői klub

Nyári ügyeleti rend 2023.

1-20   21-40   41-60   61-80

Pályázatok

Örökös Boldog Iskola
Tehetségpont
Petőfi 200
Csodaszarvas Tematikus Programok
Ökoiskola
Fenntarthatósági témahét
EFOP-4.1.12-22-2023-00018
Okosan a pénzzel!
Erzsébet - tábor